Asociacijos VRFS ataskaitinis visuotinis susirinkimas įvyks gegužės 20d. Visos

VRFS valdyba vadovaudamasi Asociacjos VRFS įstatais patvirtino eilinio ataskaitinio visuotinio susirinkimo darbotvarkę:

Susirinkimo data: Gegužės mėn 20 d (pirmadienis)
Vieta: KKSD konferencijų salėje (Žemaitės g , Vilnius)
Laikas: 18.30 val 
Darbotvarkė:
1. Pareiškimas, kad Konferencija vykdoma ir sušaukta, vadovaujantis VRFS įstatais;
2. Procedūriniai klausimai (mandatinės komisijos pranešimas, kvorumas,sekretoriaus paskyrimas)
3. VRFS veiklos ataskaitos pristatymas;
4. VRFS finansinės 2018 m veiklos ataskaitos pristatymas;
5. VRFS metinės 2018m finansinės ataskaitos tvirtinimas;
6. VRFS 2019 m. veiklos programa (2019m biudžeto tvirtinimas)
 
VRFS Valdybos informacija