DK pranešimas dėl FK Pagiriai-2 Visos

SFL Ergo D diviziono 20 turo rungtynių FK "Medžiai-2" - FK Pagiriai-2" metu dalyvavo du diskvalifikuoti Pagirių komandos žaidėjai - Karolis Čižius (diskvalifikuotas šešiems mėnesiams) bei Viačeslav Rodevič (diskvalifikuotas iki sezono galo). Abu žaidėjai rungtynių protokole buvo pažymėti kitais vardais bei pavardėmis.
 
DK sprendimai:
 
DK 28.1.
protokolo klastojimą ir tyčinį žaidėjų, neturinčių teisės dalyvauti rungtynėse, dalyvavimą pagal nuostatų 49 punktą FK "Pagiriai-2" skiriamos sekančios nuobaudos:
  • Skiriamas techninis pralaimėjimas (0-3);
  • Skiriama 60 (šešiasdešimties) eurų bauda;
  • Skiriamas 1 (vieno) taško atėmimas iš bendros taškų sumos.

DK 28.2.
FK "Pagiriai-2" žaidėjui Karoliui Čižiui už tyčinį dalyvavimą rungtynėse, neturint tam teisės, skiriama 50 (penkiasdešimties) eurų asmeninė bauda ir turima diskvalifkacija pratęsiama 2 (dviems) mėnesiams, skaičiuojant nuo pirminio diskvalifikacijos termino.

DK 28.3.
FK "Pagiriai-2" žaidėjui Viačeslav Rodevič už tyčinį dalyvavimą rungtynėse, neturint tam teisės, skiriama 50 (penkiasdešimties) eurų asmeninė bauda ir žaidėjas yra diskvalifikuojamas iki 2018 metų gruodžio 31 dienos imtinai.

Abu žaidėjai yra diskvalifikuojami ne tik iš visų VRFS bei SFL turnyrų, bet ir iš MFL (pagal bendradarbiavimo sutartį)

Pasikartojus pažeidimams, bus svarstomas klausimas dėl žaidėjų pašalinimo "iki gyvos galvos" bei komandos/klubo pašalinimo iš VRFS bei SFL rengiamų turnyrų.

Dėl baudų apmokėjimo prašome kreiptis tiesiogiai į lygos vadovą Paulių (paulius@sfl.lt).

FK "Pagiriai-2" turi teisę nesutikti su VRFS DK sprendimais bei pateikti apeliaciją VRFS valdybai pagal galiojančią tvarką (nuostatų 82 punktas).

 

*Nubaustų komandų atstovai buvo iš karto informuojami dėl DK priimtų sprendimų.

DK informacija