Neeilinis visuotinis Asociacijos VRFS susirinkimas įvyks gruodžio 7d Visos

Spalio 31 d įvyko Asociacijos VRFS valdybos posėdis, kuriame dalyvavo visi penki Asociacijos valdybos nariai.

Asociacijos valdybos posėdyje bendru sutarimu buvo priimti sekantys sprendimai:

- Neeilinis visuotinis Asociacijos VRFS narių susirinkimas yra šaukiamas gruodžio mėn 7 d.(ketvirtadienis) 19 val. KKSD posėdžių salėje ( Žemaitės g. 6, Vilnius). Susirinkimo dalyvių registracija prasidės nuo 18.30 val.

- Patvirtinta sekanti neeilinio susirinkimo darbotvarkė:

     -  Susirinkimo sekretoriaus skyrimas;

     -  Asociacijos VRFS prezidento G.Žemaičio atšaukimo iš VRFS prezidento pareigų svarstymas ;

     -  Asociacijos VRFS prezidento rinkimai ( jeigu VRFS prezidentas G.Žemaitis yra atšaukiamas iš pareigų);

     -  Asociacijos VRFS valdybos narių atšaukimo svarstymas;

     -  Asociacijos VRFS valdybos narių rinkimai ( jeigu VRFS valdybos nariai yra atšaukiami iš pareigų)

     -  Asociacijos VRFS įstatų keitimas;

- Vadovaujantis Asociacijos įstatais, valdyba taip pat patvirtino terminus iki kada Asociacijos nariai gali teikti kandidatūras Asociacijos VRFS prezidento pareigoms. Asociacijos nariai informaciją apie teikiamą kandidatą užimti Prezidento postą pateikia Asociacijos Valdybai ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimčiai) dienų, t.y. ne vėliau kaip iki š.m. lapkričio 17d. ,nurodydami siūlomo asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą.

- Kandidatai užimti Asociacijos VRFS prezidento pareigas turės būti paskelbti ne vėliau, kaip likus 14 (keturiolika) dienų iki neeilinio visuotinio susirinkimo.

- Asociacijos VRFS valdyba peržiūrėjo ir patikslino Asociacijos narių sąrašą. Keli klubai, kaip labai ilgą laiką nevykdantys jokios futbolo veiklos ir nemokantys Asociacijos nario mokesčio, buvo pašalinti iš Asociacijos narių sąrašo. Keliems klubams yra išsiųstas paklausimas dėl jų veiklos, o taip pat Valdyba nutarė kreiptis į LFF teisinį skyrių dėl Asociacijos įstatų ir atskirų jų punktų traktavimo ir išaiškinimo. Asociacijos valdyba nusprendė, kad galutinis Asociacijos narių sąrašas, gavus atsakymus į pateiktus paklausimus, bus paskelbtas lapkričio 10d., ir siekiant aiškumo bei skaidrumo jis jau negalės būti keičiamas.

VRFS informacija