Pakartotinis ataskaitinis Asociacijos VRFS susirinkims vyks lapkričio 6d. ! Visos

Spalio 26 d. Asociacijos VRFS valdyba nusprendė, kad Asociacijos VRFS pakartotinis susirinkimas, kuris buvo numatytas spalio 30 d., yra atidedamas dėl objektyvių priežasčių ( tą dieną yra numatytas LFF VK posėdis, todėl pakartotiniame susirinkime negalės dalyvauti VRFS prezidentas) ir jis bus šaukiams lapkričio 6d. (pirmadienis) , 18.30 val KKSD konferencijų salėje ( Žemaitės g.6, Vilnius).

Vadovaujantis Asociacijos VRFS įstatais, pakartotinio susirinkimo darbotvarkė yra tokia pati:

- Asociacijos prezidento G.Žemaičio finansinės ir veiklos atskaitos svarstymas/tvirtinimas už 2016m.

VRFS informacija