Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Asociacijos VRFS klubų paramos fondui Visos

 

 

Skelbiamas Asociacijos VRFS Klubų paramos Fondo kvietimas teikti paraiškas paramai gauti. Paraiškos teikiamos el paštu paulius@sfl.lt  iki birželio 6d. 18 val. Teikiant paraišką būtina užpildyti paraiškos formą, kurią interesantams atsiųsime el paštu, o vėliau ją bus galima rasti www.vilniausfutbolas.lt skiltyje dokumentai.

Pavasario kvietime Fondas išdalins 2500 eur finansinės paramos ir 2500 eur paramos sporto inventoriumi. Tokia pati suma bus paskirstyta ir Fondo rudens etapo kvietime.

Taip pat Asociacija VRFS planuoja paskelbti Paramos Fondo logotipo konkursą. Daugiau informacijos bus paskelbta netrukus.

KLUBŲ PARAMOS FONDO NUOSTATAI

Klubų paramos FONDO struktūra:

 • 5000 Eur  Finansinis Fondas
 • 5000 Eur  Hummel Fondas

Fondo tikslai:

 • Skatinti futbolo masiškumą ir plėtotę Vilniaus regione

Fondo uždaviniai:

 • Didinti klubų dalyvavimą Asociacijos VRFS veikloje
 • Stiprinti klubų struktūrą
 • Skatinti klubų socialinę veiklą
 • Skatinti klubų komunikaciją.

Fondo Taisyklės:

 1. Parama negali būti tenkinama, jeigu klubas nėra VRFS narys, neturi juridinio ir paramos gavėjo statuso arba klubas turi pradelstų įsiskolinimų Asociacijai VRFS ir/ar tretiems asmenims.
 2. Klubas gali gauti Fondo paramą ne daugiau kaip vieną kartą per metus.
 3. Fondas per metus vykdo du kvietimus teikti paraiškas (pavasario ir rudens etapai). Paraiškos teikiamos kvietimo metu nustatytais terminais ir tvarka. Pavėluotai pateiktos paraiškos nevertinamos ir nenagrinėjamos.
 4. Maksimali paramos suma 500 eur.
 5. Paraiškas vertina ir atrenka Asociacijos VRFS Klubų paramos fondo komitetas, o galutinį paramos gavėjų sąrašą tvirtina VRFS valdyba.
 6. Paramos gavėjas turi sudaryti paramos sutartį ir gautą paramą deklaruoti savo finansinėje atskaitomybėje pagal LR įstatymų reikalavimus.

Paraiškų atrankos kriterijai:

 1. Pagrindiniai paraiškų vertinimo kriterijai yra tie, kurie pagrindžia kaip ir kokiomis priemonėmis pareiškėjas įgyvendins fondo tikslus ir uždavinius.

Projekto aprašyme paraiškos teikėjas turi nurodyti kam bus naudojama parama, pvz stiprinti klubo struktūrą (dublerinė, senjorų, futsal, moterų komandos, vaikų grupės ir t.t.) ir didinti masiškumą, didinti klubo aktyvumą dalyvaujant futbolo veikloje (skaičius projektų kur dalyvauja klubas, klubo renginiai), siekis savarankiškai įgyvendinti projektus sporto ar socialinėje srityje (turnyras, klubo rengiama socialinė akcija, leidyba, kita socialiai svarbi veikla) , klubo komunikacijos stiprinimas (klubo veikla FB ar internete, filmavimas, fotografavimas), kitos veiklos, kurios atitinka Fondo tikslus.

 1. Kaip papildomi atrankos kriterijai gali būti klubo ilgaamžiškumas, tradicijos, klubo aktyvus dalyvavimas Asociacijos VRFS veikloje, finansinis pareigingumas.
 2. Detalesni kriterijai nurodomi kvietimo sąlygose.

Tvirtinu: Asociacijos VRFS prezidentas : P.Malžinskas