Svarbus DK pranešimas!!! Visos

Vakar įvyko VRFS Drausmės komiteto posėdis dėl incidentų SFL Ergo B diviziono XVII turo rungtynių FK "Pagriai" - FC "Vova" metu. DK nagrinėdami incidentą rėmėsi teisėjo raportu, filmuota video medžiaga bei suinteresuotų komandų atstovų komentarais. 
DK sprendimai:
  • Renatas Šinkevičius (FC "Vova") diskvalifikuojamas 9 (devyniems) mėnesiams bei baudžiamas asmenine 100 (šimto) eurų bauda už du tyčinius smūgius į veidą FK "Pagiriai" žaidėjams (nuostatų 63.4 a) dalies pažeidimas).
  • Roman Soročkin (FC "Vova") diskvalifikuojamas 6 (šešiems) mėnesiams bei baudžiamas asmenine 100 (šimto) eurų bauda už tyčinį smūgį į veidą FK "Pagiriai" žaidėjui (nuostatų 63.4 a) dalies pažeidimas).
  • Karolis Čižius (FK "Pagiriai") diskvalifikuojamas 6 (šešiems) mėnesiams bei baudžiamas asmenine 100 (šimto) eurų bauda už tyčinį smūgį į veidą FC "Vova" žaidėjui (nuostatų 63.4 a) dalies pažeidimas).
  • Eimantas Kotovas (FK "Pagiriai") diskvalifikuojamas iki lauko (11x11) sezono pabaigos  bei baudžiamas asmenine 50 (penkiasdešimties) eurų bauda už agresyvų elgesį (bandymą smūgiuoti į veidą) (nuostatų 63.3 c) dalies pažeidimas).
  • Igor Podpriatov (FK "Pagiriai") diskvalifikuojamas 4 (keturioms) rungtynėms už agresyvų elgesį (varžovo vaikymąsi) (nuostatų 63.3 c) dalies pažeidimas).
  • Viačeslav Rodevič (FK"Pagiriai") diskvalifikuojamas iki lauko (11x11) sezono pabaigos bei baudžiamas asmenine 50 (penkiasdešimties) eurų bauda už tyčinį smūgį varžovui į nugarą (nuostatų 63.3 punkto a) dalies pažeidimas); už agresyvų elgesį (varžovo vaikymąsi) (nuostatų 63.3 c) dalies pažeidimas) bei nesportišką elgesį (pašalinto žaidėjo įbėgimas į aikštę su priekaištais rungtynių teisėjui) (nuostatų 63.3 c) dalies pažeidimas. 
    *Minėtam žaidėjui yra pritaikytas didžiausias įmanomas rungtynių diskvalifikacijos terminas (ne tam tikro laikotarpio), kadangi pasibaigus sezonui diskvalifikacijos konkrečiam rungtynių skaičiui yra anuliuojamos.
  • FC "Vova" protestas dėl rungtynių peržaidimo/rezultato anulliavimo yra atmestas pagal nuostatų 80 punktą (protestai negali būti pateikti del faktinių teisėjo priimtų sprendimų).
  • Renatas Šinkevičius (FC "Vova"); Roman Soročkin (FC "Vova") ir Karolis Čižius (FK "Pagiriai") yra diskvalifikuojami ne tik iš visų VRFS bei SFL turnyrų, bet ir iš MFL (pagal bendradarbiavimo sutartį).

FC „Vova“ ir FK "Pagiriai" turi teisę nesutikti su VRFS DK sprendimais bei pateikti apeliaciją VRFS valdybai pagal galiojančią tvarką (nuostatų 82 punktas).

VRFS VADOVAI NORI DAR KARTĄ AKCENTUOTI, KAD NIEKADA NETOLERAVO IR NETOLERUOS JOKIŲ SMURTO APRAIŠKŲ FUTBOLE IR VISADA BUS IMAMASI VISŲ ĮMANOMŲ PRIEMONIŲ TAI UŽKARDYTI. TAIP PAT PABRĖŽIAMA, KAD FUTBOLE NEBUVO IR NEBUS VIETOS JOKIOS FORMOS AGRESIJAI, RASIZMUI BEI NESANTAIKOS KURSTYMUI.

 

DK informacija