VRFS valdybos sprendimai Visos

 

Balandžio 17 d. įvyko Vilniaus regiono futbolo sąjungos (VRFS) valdybos posėdis, kuriame buvo priimti šie sprendimai:

* Nuspręsta FK TEC ir FK „Geležinis Vilkas“ klubams skirti įspėjimus dėl ilgalaikių pradelstų mokėjimų VRFS už dalyvavimą asociacijos organizuojamose varžybose. Šie klubai įpareigoti iki gegužės 1 d. padengti susidariusius įsiskolinimus. Iki nurodyto termino neįvykdžius įsipareigojimų, klubams bus taikomos VRFS drausminės sankcijos ir šalinimas iš asociacijos narių.

* Nutarta, kad visuotinis VRFS narių susirinkimas vyks gegužės 14 d., antradienį, 18.30 val. nuotoliniu būdu.