Visuotinis Asociacijos VRFS narių susirinkimas įvyks birželio 17 d. Visos

Šiandien įvyko Asociacijos VRFS valdybos posėdis, kuriame nutarta, kad eilinis visuotinis Asociacijos narių susirinkimas įvyks š.m. birželio mėn. 17 d.,19.00 val.

Asociacijos VRFS valdyba taip pat patvirtino sekančią visuotinio susirinkimo darbotvarkę:

  1. Mandatinės komisijos pranešimas;
  2. VRFS Visuotinio narių susirinkimo pirmininkaujančiojo, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;
  3. VRFS Visuotinio narių susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas;
  4. VRFS Prezidento P.Malžinsko 2019 m. VRFS veiklos ir finansinės veiklos ataskaitos;
  5. VRFS 2019 m.  finansinės ataskaitos tvirtinimas;
  6. Dėl Asociacijos VRFS pasiūlymų LFF konferencijoje;
  7. Dėl Asociacijos VRFS kandidato LFF prezidento rinkimuose;

VRFS valdybos sprendimą paskelbti pagal VRFS įstatų 10.1 punkte numatytą tvarką ir laikantis įstatuose nurodyto termino. 

VRFS informacija