Šaukiamas visuotinis VRFS narių susirinkimas Visos

 

Informuojame, kad vadovaujantis VRFS Asociacijos įstatais šaukiamas kasmetinis VRFS visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimas įvyks 2022 m. balandžio 26 d. 19.00 val. nuotoliniu būdu.

Informacija komandų vadovams apie susirinkimo darbotvarkės medžiagą ir prisijungimo nuoroda bus išsiųsta iki balandžio 22 dienos.

Negalinčius dalyvauti susirinkime komandų vadovus kviečiame deleguoti savo nario atstovą.