Asociacijos VRFS visuotinis susirinkimas bus šaukiamas dar kartą ! Visos

Spalio 2 d. 19 val turėjęs įvykti Asociacijos VRFS visuotinis susirinkimas neįvyko, kadangi jame dalyvavo tik 24 nariai ir nebuvo kvorumo ( Asociaicija vienija 55 narius).

Todėl pagal Asociacijos VRFS įstatus,  ne anksčiau kaip praėjus 10 (dešimčiai) dienų ir ne vėliau kaip praėjus 1 (vienam) mėnesiui nuo jo dienos privalo būti šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuriame sprendimai galės būti priimami nepriklausomai nuo dalyvaujančių Asociacijos narių skaičiaus.

VRFS informacija