Gruodžio 1 d. įvyks neeilinis visuotinis VRFS narių susirinkimas Visos

Asociacijos Vilniaus regiono futbolo sąjunga (VRFS) nariai gruodžio 1 d. rinksis į neeilinį visuotinį susirinkimą. Jo metu Asociacijos VRFS nariai apsvarstys Asociacijos tolimesnės narystės Lietuvos futbolo federacijoje (LFF) perspektyvas, Asociacijos VRFS prezidento Pauliaus Malžinsko ir Asociacijos valdybos atsistatydinimo, bei kitus klausimus.
 
Neeilinio visuotinio VRFS narių susirinkimo būtinybė atsirado po to, kai VRFS prezidentas P. Malžinskas, reaguodamas į 2020 m. lapkričio 4 d. LFF Etikos komiteto sprendimą skirti jam 2 metų trukmės draudimą dalyvauti LFF ar kitų LFF organų veikloje, informavo Asociacijos Valdybos narius apie atsistatydinimą iš VRFS prezidento pareigų. Tuo pat metu apie savo pasitraukimą informavo ir du Asociacijos VRFS valdybos nariai - Artūras Žarnovskis ir Kąstytis Valantinas.
 
Neelinis visuotinis VRFS narių susirinkimas įvyks gruodžio 1 d. 19 val. Atsižvelgiant į COVID-19 situaciją šalyje, susirinkimas gali būti organizuotas ir nuotolinio ryšio priemonių pagalbą.
 
VRFS informacija